Modules Dagtochten Dagtochten

Dagtochten

Met de Trip module Dagtochten bent u in staat deelnemers te registreren voor door u zelf georganiseerde dagtochten. Het reserveringssysteem is uiterst eenvoudig van opzet, maar werkt snel en efficiënt.

Deelnemersbewijzen, facturen, opstaplijsten, passagierslijsten, enzovoorts, zijn in volledig variabele lay-outopmaak aanwezig. Natuurlijk zijn alle documenten taalcode gestuurd.

U heeft de volgende mogelijkheden:

 • U kunt zowel de directe als de indirecte verkoop (wederverkoper) registreren.
 • Ingave van diverse prijscategorieën en evt. reserveringskosten.
 • Koppeling aan opstapplaatsen met routecodes voor evt. verschillende aanvoerlijnen.
 • Deelnemersbewijzen kunnen direct of indirect geprint worden.
 • Mogelijkheid voor directe facturering van de deelnemer of inning van het factuurbedrag via automatische incasso.
 • Constante bewaking van het maximaal aantal deelnemers aan een dagtocht.
 • Voorraadbeheer van entreekaarten e.d.
 • Annulering van dagtochten bij onvoldoende deelname, waarbij het systeem een telefoonlijst produceert voor het afbellen van de deelnemers.
 • Zowel opstaplijsten (aanvoerschema’s) als passagierslijsten worden door het systeem geproduceerd.
 • De facturering naar de wederverkopers vindt achteraf plaats.
 • Mogelijkheid tot bewaking van de nog te ontvangen bedragen m.b.t. deelnemers welke geboekt zijn op de ‘Contant debiteur dagtocht’.
 • Archivering van de facturen.
 • Uitdraaien van diverse statistieken na afwerking van de dagtochten.
 • Koppeling reisgidsregistratie met de mogelijkheid om per boeking de boekingsbron te registreren.
 • Mailing via etiketten/brieven of via email.

Invoeren dagtochtboeking

Trip biedt u onder meer de volgende modules aan:

Contact Informatie

In het contactformulier kunt u uw gegevens achterlaten en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Natuurlijk kunt u ook direct contact opnemen via ons telefoonnummer: +31 (0) 73-5494426

Meer Informatie