Diverse modules

Koppeling eigen website (API)

Door middel van een intelligente koppeling is het mogelijk om gegevens uitwisselen tussen uw eigen website en Trip NT. Dit is een zogenaamde API (Application Programming Interface).

Wij onderscheiden 3 soorten API-koppelingen:

  • Touroperating Online: communicatie tussen uw website en de backoffice van Trip voor het boeken van dagtochten en meerdaagse reizen inclusief bewaking.
  • Aanvraagformulier: klant wil van A naar B en geeft via een formulier op uw website aan wat zijn wensen zijn. Dit formulier komt direct beschikbaar in Trip NT, zodat u een offerte kan samenstellen.
  • Sales portal: voor een directe online prijsberekening inclusief Duitse en Belgische belasting! Bedien uw potentiële klanten ook in de avonduren of in het weekend! De prijsberekening is op basis van prijscodes in Trip NT zelf, orders of offerte aanvragen worden direct in Trip NT opgenomen.

Salarisadministratie

Trip Software heeft een eigen loon- en salarispakket genaamd AaSalaris en werkt conform CAO Besloten Busvervoer.

De export van uren naar AaSalaris vanuit Trip NT is inbegrepen. Door de koppeling verliest u geen tijd aan het overzetten van de gegevens en uren en is er minder kans op fouten.

Met AaSalaris kunt u o.a. lonen berekenen, uitbetaling salaris via Pain, salarisspecificaties direct mailen, aangifte loonheffing, aanleveren pensioengegevens aan Pensioenfonds Vervoer, jaaropgave, loonjournaalposten, rapportage en overzichten maken.

Exports naar financiële pakketten

Werkt u al met een financieel pakket? Dan kunt u ook kiezen voor één van onze exportmodules. De stamgegevens van klanten en evt. leveranciers en de journaalposten worden dan geëxporteerd vanuit Trip en kunt u inlezen in uw eigen boekhoudprogramma. Er zijn exports beschikbaar voor: Exact Online, Exact Globe, Cash, King, Twinfield en Accountview. Indien u een ander financieel pakket gebruikt, is het ook mogelijk om een nieuwe interface voor dit pakket te maken.

Google (kilometer) berekening

In Trip NT is het mogelijk om de adresgegevens, via-punten, de kilometerberekening (per land) en (optioneel) grensovergangen direct vast te leggen via Google. Dit bespaart u veel tijd!

Meer weten over één van deze modules?

We bespreken de mogelijkheden graag met u.