Financiële administratie

Trip NT Financieel is een administratiesysteem voor de debiteuren-, crediteuren- en grootboekadministratie met functies zoals kas, bank, inkoopfacturen, memoriaal en diverse overzichten zoals de kolommenbalans, openstaande postenlijst, etc.

De module Financiële administratie is een aanvulling op uw Trip systeem. Een geïntegreerde financiële administratie kan u een aantal essentiële voordelen bieden, wat kan leiden tot een betere informatievoorziening en tijdsbesparing. De verkoopfacturen worden vanuit Trip NT rechtstreeks verwerkt in het financiële programma.

U heeft de volgende mogelijkheden:

  • Grootboekadministratie
  • Dagboeken: kas, bank, inkoopfacturen en memoriaal
  • Elektronisch bankieren
  • Debiteuren- & crediteurenadministratie

Grootboekadministratie

De grootboekadministratie is de basis van uw financiële administratie. Hier maakt u grootboekrekeningen, groepen en kostenplaatsen aan, kunt u boekjaren openen en afsluiten en de beginbalans aanmaken. U heeft inzicht in alle grootboekmutaties en kunt diverse overzichten maken zoals mutatieoverzicht, boekingsverslag of kolommenbalans. Speciale functies zijn: BTW aangifte (zowel Nederlandse als buitenlandse belasting), beheer activa en afletteren grootboekmutaties.

Dagboeken

Alle boekingen in het grootboek (behalve de verkoopfacturen) vinden plaats via het programma Dagboeken: kas, bank, inkoopfacturen en memoriaal. Gegevens kunnen snel  ingeboekt worden en na boeking is wijzigen of verwijderen nog mogelijk. U kunt werken met standaard journaalposten en via transitoria kunt u kosten te verdelen over meerdere boekperiodes. Openstaande posten kunnen eenvoudig opgezocht worden via vele zoekkenmerken. Kosten kunnen gematcht worden met opdrachten, reserveringen of dossiers om zo beter inzicht te krijgen.

Elektronisch bankieren

Via het onderdeel Elektronisch bankieren kunt u bankafschriften digitaal inlezen in de financiële administratie. De posten in de bankafschriften worden (indien mogelijk) aan de hand van diverse kenmerken gematcht met mutaties in uw administratie. Dit kan een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.

Debiteuren- & crediteurenadministratie

Via de debiteuren- en crediteurenadministratie heeft u inzicht in alle mutaties van uw klanten en leveranciers zowel op het scherm als op papier. Facturen (verkoop) zijn direct digitaal in te zien en de journaalposten van de factuur en evt. betaling zijn met één klik opvraagbaar. Een openstaande postenlijst kan eenvoudig opgevraagd worden. Betalingsherinneringen of aanmaningen kunt u direct mailen naar uw klanten. Via het onderdeel automatische betalingen kunt u gemakkelijk een bestand maken voor betalingen van uw leveranciers die u kunt inlezen bij uw bank.

Inkoopassistent

De functie inkoopassistent is een optionele module voor organisaties die gebruik maken van de financiële administratie van Trip NT. Inkoopfacturen die als PDF zijn ontvangen, kunnen direct als boeking opgenomen worden in de financiële administratie inclusief het automatisch vastleggen van de bedragen en BTW.

Het inboeken gaat sneller en bij het terugzoeken van deze factuur op een later moment is deze direct opvraagbaar via uw muisknop!

Exports naar financiële pakketten

Werkt u al met een financieel pakket? Dan kunt u ook kiezen voor één van onze exportmodules. De stamgegevens van klanten en evt. leveranciers en de journaalposten worden dan geëxporteerd vanuit Trip en kunt u inlezen in uw eigen boekhoudprogramma. Er zijn exports beschikbaar voor: Exact Online, Exact Globe, Cash, King, Twinfield en Accountview. Indien u een ander financieel pakket gebruikt, is het ook mogelijk om een nieuwe interface voor dit pakket te maken.

Meer weten over deze module?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.