Basismodules

Onder de basismodules vallen:

 • Touring verhuur
 • Diensten/groepsvervoer
 • Relatiebeheer
 • Grafische planning
 • Urenadministratie
 • Facturering

Touring verhuur

Uw verhuurmedewerker kan prijsopgaven, offertes, opties en bevestigingen voor klanten samenstellen, eventueel gecombineerd met een voorfactuur en reserveringen voor restaurants/hotels etc.

Bij het maken van offertes en/of bevestigingen kunt u met behulp van GoogleMaps adressen eenvoudig vinden. Ook worden door GoogleMaps de kilometers van de reis van de klant berekend, waarbij rekening worden gehouden met een uitsplitsing van de buitenlandse kilometers per land.

Diensten/groepsvervoer

Met het onderdeel Diensten kunt u eenvoudig uw vaste vervoer voor bijv. scholen, bedrijven, overheid en instellingen vastleggen.

Dagen waarop de ritten volgens de weektabel uitgevoerd dienen te worden, kunnen door het systeem aan de hand van de jaartabel nog gecorrigeerd worden door vakanties en feestdagen.

U bent in staat om al een preplanning van uw groepsvervoer te maken door diverse ritten te combineren in een vaste dienst met evt. een voorkeurchauffeur en/of –wagen. De planner kan deze dienst vervolgens op snelle en eenvoudige wijze via het Planbord inplannen.

De ritstaten voor de chauffeur, planningsoverzichten, aansturing van de urenstaten, statistiekinformatie alsmede de automatische facturering per week of per maand zijn vaste ingrediënten van deze module.

Relatiebeheer

In Relatiebeheer kunt u zowel uw debiteuren als crediteuren beheren.

Het is o.a. mogelijk om:

 • alle basisgegevens van uw relaties vast te leggen
 • uw relaties in te delen in gebieden of branches via lijstsleutels of debiteurgroepen
 • meerdere contactpersonen per relatie vast te leggen
 • contacten met uw relaties vast te leggen met daaraan gekoppeld een actielijst
 • alle documenten per debiteur (zoals offertes, bevestigingen, facturen) worden automatisch gearchiveerd
 • handmatig documenten te archiveren bij een debiteur (zoals contracten, klachtenbrieven, etc)

Planbord

Het planbord wagens en chauffeurs biedt u een andere manier van plannen, waarbij u de mogelijkheid heeft om uw touropdrachten en groepsvervoer op een overzichtelijke manier op het scherm te presenteren en op snelle en eenvoudige wijze te koppelen, plannen of ontplannen.

Urenadministratie

De urenadministratie in Trip NT houdt rekening met de CAO Besloten Busvervoer. Indien u ook gebruikt maakt van het chauffeursportaal, dan kan een chauffeur zelf zijn gewerkte uren ingeven. Deze uren komen, na goedkeuring, ook automatisch in de urenadministratie terecht.

Zowel de uren die een directe relatie hebben met het vervoer, met overige werkzaamheden alsmede met ziek- en verlofmeldingen, kunnen in Trip worden vastgelegd.

ORT (onregelmatigheidstoeslag), OBT (onderbrekingstoeslag) en rustdagen kunnen automatisch toegekend worden.

Na afsluiting van de urenperiode worden de urenmutaties per werknemer opgeslagen in de historie, de statistiek en het archief documenten.

Facturering

Na het boeken van de kilometers en uren van de opdracht en/of rit kan de facturering aan de opdrachtgever plaatsvinden. Denk hierbij aan individuele of verzamelfacturen met automatische verrekening van de voorfacturen.

Enthousiast over Trip?

We bespreken de mogelijkheden graag met u.