Wekservice

Met behulp van de wekservice bent u in staat om uw dienstverlening naar uw klant met meer zekerheid te waarborgen.

Met behulp van de wekservice bent u in staat om uw dienstverlening naar uw klant met meer zekerheid te waarborgen. Hoe vroeger er gesignaleerd wordt dat een chauffeur zijn rit “vergeet”, hoe eerder er gehandeld kan worden om er voor te zorgen dat uw klant er geen of zo min mogelijk hinder van ondervindt.

Weklijst

Elke chauffeur heeft een wektijdprofiel waarbij o.a. rekening wordt gehouden met zijn of haar woon-werk tijd. Meldt de chauffeur zich niet aan of reageert hij niet tijdig, dan ontvangt de dienstdoende persoon een sms en/of email zodat er de juiste maatregelen getroffen kunnen worden om de klant toch accuraat te bedienen.

De wekdienst is flexibel, mocht de chauffeur de bus al mee naar huis hebben of de chauffeur overnacht bijvoorbeeld in een hotel, geen probleem: de tijden zijn eenvoudig aan te passen.

MessageBird

Voor de communicatie – versturen en ontvangen van de sms’jes – wordt er gebruik gemaakt van de API-diensten van MessageBird.

Meer weten over de Wekservice?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.